O konceptu ECDL

        Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní a standardizovanou metodu     pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů.

        Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem -ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

Co zahrnuje koncept ECDL

  • ECDL Sylabus: Veřejně definovaný okruh témat shrnutých do 7 základních modulů
  • Question and Test Base (QTB) - okruh typizovaných otázek-úkolů k tématům definovaným v ECDL Sylabu
  • Metodiku testování a vyhodnocování odpovědí tak, aby se jednotným způsobem otestovaly vědomosti a dovednosti uchazeče o ECDL Certifikát nezávisle na platformě, použitém programovém vybavení a národním prostředí
  • Metodiku administrace a kontroly zabezpečení kvality testování
  • Soubor chráněné symboliky ECDL, chráněných názvů a jejich zkratek
  • Mezinárodně uznávaný soubor dokladů ECDL

Více informací o ECDL konceptu, právech a povinností uchazečů o testování ECDL se dočtete na stránkách www.ecdl.cz